Rehabilitació de façanes, cobertess, patis, mitjaneres, interiors, reforços, instal·lacions i més a Barcelona
 

FAÇANES

 

PATIS DE LLUMS

 

COBERTES, TERRATS I CLARABOIES

 

VESTÍBULS I ESCALES

 

REFORÇOS ESTRUCTURALS

 

MITJANERES I ENVANS PLUVIALS

 

REFORMES D'INTERIORS

 

INSTAL·LACIONS

 

ASCENSORS

 

OBRA NOVA

© 2015 by RESTAURI, S.L.